plen

Współpraca nauki i kultury – warsztaty

Zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów Public humanities and digital humanities: mutual inspiration and common (digital) tools realizowanych przez konsorcjum DARIAH-PL, Koalicej Otwartej Edukacji (KOED) oraz DARIAH-DE. Zaangażowani są w nie członkowie KOED: Ośrodek Brama Grodzka oraz Centrum Cyfrowe.

Głównym celem spotkań jest wzmocnienie współpracy między środowiskiem akademickim a instytucjami kultury i dziedzictwa (GLAM – Galleries, Libraries, Archives, Museums). Współpraca ta polegać ma na wymianie i rozwijaniu doświadczeń oraz kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych do gromadzenia, opracowywania i upowszechniania zbiorów czy badań sektora kultury.

Warsztaty odbędą się w kilku miastach: Warszawie (3.10.2016), Lublinie (10-11.10.2016) i Wrocławiu (14-15.10.2016).

Na koniec podczas III Konferencji DARIAH-PL w dniach 8-9 XI 2016 r. w Poznaniu, odbędzie się spotkanie podsumowujące.

Wszystkich sympatyków i członków Koalicji Otwartej Edukacji zachęcamy do rejestracji. Udział w warsztatach jest bezpłatny.