plen

Zjazd KOED 2016 – podsumowanie

Kalendarz KOED-u wyznacza już od siedmiu lat wakacyjny zjazd członków. Co roku w innym miejscu w Polsce spotykamy się by poznać z nowymi instytucjami i wspólnie zaplanować działania na kolejny rok. Tegorocznemu zjazdowi przyświecały cele strategiczne: instytucje i organizacje zaplanowały swoje działania do końca 2016 r., a także wypracowały plan na kolejne lata 2017/2018.

IMG_0755

Ponieważ koalicja liczy już ponad 35 organizacji i instytucji ważne jest stworzenie przestrzeni do dyskusji i warsztatów podczas których wspólnie można pracować nad otwartością, inspirować się i wymieniać pomysłami. Tym razem spotkaliśmy się w Katowicach w gmachu Akademii Sztuk Pięknych (dzięki uprzejmości władz Akademii i współpracy z Medialab Katowice) w dniach 21-23 sierpnia.

Zjazd  zaczął się dniem otwartym, na który zaproszeni zostali goście spoza Koalicji, a których chcielibyśmy widzieć w jej szeregach. Uczestnicy mieli okazję dyskutować o przyszłości Koalicji w ramach grup roboczych – przy tzw. stolikach tematycznych:

  • Domena Publiczna i utwory osierocone, Klaudia Grabowska,
  • E-zasoby edukacyjne, Alek Tarkowski,
  • Biznes a otwartość zasobów edukacji i kultury, Kamil Śliwowski,
  • Polityki otwartości w instytucjach – nauka, kultura i edukacja Lidia Stępińska-Ustasiak, Michał Starczewski,
  • Watchdog grantów, Dorota Szkodzińska,
  • Programy Operacyjne i POPC, Marlena Plebańska.

Tego roku szczególnie ważna dla nas była aktywizacja grup tematycznych – edukacyjnej, kulturalnej i naukowej, dlatego Koalicjanci określili wyzwania dla poszczególnych grup, a także szanse na wdrażanie otwartości w instytucjach kultury, nauki i edukacji. Co najważniejsze każda z grup wypracowała konkretne działania do przeprowadzenia w roku 2016 oraz plany na kolejne lata. Grupie edukacyjnej zależy na jakości tworzonych w Polsce otwartych zasobów edukacyjnych. Otwarte Instytucje Kultury opracowały strategię wdrażania otwartości dla osób decyzyjnych w instytucjach oraz zajmowały się szczegółami organizacji Dnia Domeny Publicznej 2017. Grupa naukowa z kolei skupiła się na organizacji Open Access Week 2017 oraz na opracowaniu rankingu uczelni pod kątem otwartości, co może być podstawą certyfikacji otwartościowej.

Na dniu otwartym wystąpili również goście specjalni:

  • Agnieszka Bilska i Marta Florkiewicz-Borkowska opowiedziały o nieformalnej grupie Superbelfrzy, która oddolnie zmienia oblicze polskiej edukacji,
  • Christian Barra opowiedział o brytyjskim projekcie nauki programowania BBC MicroBit, który chciałby przenieść na grunt polski.

W czasie sesji plenarnej zostały ogłoszone wybory Prezydium, dopracowaliśmy także ostateczny kształt misji Koalicji oraz rekomendacje. Przywitaliśmy również nowych Członków Koalicji:

Tegoroczny zjazd zakończyła wizyta w nowym Muzeum Śląskim oraz warsztat Otwartych Instytucji Kultury. W czasie warsztatu uczestnicy zjazdu, a także instytucje spoza KOED, pogłębiły swoją wiedzę na temat prawa autorskiego i wolnych licencji oraz wzajemnie szukały rozwiązań problemów, jakie napotykają, próbując wdrażać otwarte rozwiązania w swoich instytucjach.