plen

Instytucjonalna polityka otwartości – szablon dokumentu

CoLCommonwealth of Learning (CoL) opracowało wzór polityki dla instytucji edukacyjnych, który można wykorzystać jako bazę do przygotowania wewnętrznego dokumentu porządkującego  kierunek i działania związane z otwieraniem zasobów w instytucji.

Wzór jest w języku angielskim. Można go łatwo przetłumaczyć w całości lub wybrać najważniejsze elementy i dostosować w ten sposób do specyfiki funkcjonowania danej instytucji.

Dużą zaletą wzoru CoL jest prosty i zrozumiały język oraz uwzględnienie wszystkich istotnych elementów, które umożliwią odbiorcom sprawnie i szybko zorientować się w założeniach obowiązującej polityki.

Źródło: oprac. na podstawie otwartezasoby.pl