plen

Ostatnie w tym roku webinarium o otwartych zasobach edukacyjnych

Koalicja Otwartej Edukacji zaprasza nauczycieli i nauczycielki oraz osoby tworzące materiały edukacyjne w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych do udziału w ostatnim tegorocznym webinarium na temat otwartych zasobów edukacyjnych. Webinar odbędzie się 21 grudnia o 20:00 i będzie miał charakter powtórkowy i podsumowujący. Podczas spotkania duży akcent podczas zostanie położony na aktywną pracę z otwartymi zasobami: ich tworzenie, remiksowanie i publikowanie z odpowiednimi informacjami licencyjnymi.

Do udziału w webinarium zapraszamy wszystkich uczestniczących w dotychczasowych spotkaniach online oraz osoby, które z różnych względów nie mogły wziąć udział w którymś ze spotkań.

W rezultacie szkolenia uczestnicy:

  • przypomną i przepracują wiedzę na temat podstaw prawa autorskiego i praktyki wolnych licencji
  • będą rozpoznawali warunki na jakich można wykorzystać i połączyć ze sobą różne materiały edukacyjne
  • będą umieli poprawnie oznakować swoje oraz wykorzystane utwory za pomocą licencji CC
  • będą potrafili zaplanować proces tworzenia i publikacji materiałów edukacyjnych tak aby maksymalnie wykorzystać potencjał wolnych licencji
  • będą znali i potrafili wybrać odpowiednie narzędzie i serwis do publikacji swoich otwartych zasobów edukacyjnych

Prowadzenie:

Kamil Śliwowski (Creative Commons Polska).

Informacje organizacyjne

Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku, 21 grudnia, do 15:00. Miejsc: 100.