plen

Małopolski Instytut Kultury w KOED

logo_malopolski_instytut_kulturyDo grona członków Koalicji Otwartej Edukacji dołączył Małopolski Instytut Kultury (MIK).

Małopolski Instytut Kultury to instytucja Kultury Województwa Małopolskiego, która wspiera rozwój sektora kultury w regionie. Promuje i twórczo wykorzystuje zasoby kulturowe Małopolski, dając mieszkańcom regionu możliwość aktywnego uczestnictwa w kulturze. Tworzy autorskie projekty kulturowe dla wzmocnienia tożsamości regionalnej Małopolan. Zajmuje się edukacją dotyczącą dziedzictwa kulturowego Małopolski, w tym dziedzictwa mniejszości narodowych i etnicznych. Wspiera aktywność i kreatywność osób zajmujących się działalnością kulturalną. Poprzez szkolenia oraz tworzenie sieci współpracy zachęca do dzielenia się doświadczeniami, używania nowych metod i narzędzi pracy oraz eksperymentowania. Obserwuje i analizuje procesy zachodzące w kulturze Małopolski. Realizuje badania, opisuje zjawiska, przygotowuje kompleksowe informacje, formułuje rekomendacje, które służą podmiotom sektora kultury w skutecznym wykorzystywaniu jego potencjału. Rezultaty działalności MIK są upowszechniane we współpracy z polskimi i europejskimi partnerami i z zastosowaniem wolnego licencjonowania.