plen

1216 podpisów za dozwolonym użytkiem edukacyjnym. Dziękujemy!

Do środy 17 czerwca zbieraliśmy podpisy pod petycją do sejmowej Komisji Kultury. Zależy nam, aby posłowie wprowadzili do nowelizacji ustawy o prawie autorskim poprawki dotyczące dozwolonego użytku edukacyjnego, który będą korzystne dla wszystkich instytucji publicznych i organizacji pozarządowych realizujących zadania edukacyjne. Tekst petycji Koalicji wraz z podpisami został wysłany do sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

POPARCIE DLA NASZEGO POSTULATU ZADEKLAROWAŁO 1216 OSÓB.

To przedstawiciele takich instytucji jak (wymienione pierwsza 50-tka podpisów): Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,  Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, Stowarzyszenie EBIB, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Obywatele Nauki, Stowarzyszenie Otwarte!, Collegium Artium, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Fundacja Naukowa Przyjaciół IH UW „KLIO”, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja CultureShock, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Bibliosfera.org, Stowarzyszenie Sztuka-Edukacja-Promocja, 21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego, Akademia Sztuki i Kultury, Społeczny Fundusz Stypendialny, Warszawski Klub Dyrektorów Szkół Niepublicznych, Muzeum Sztuki w Łodzi, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, Creative Commons Polska, Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Muzeum Historii Polski w Warszawie, ABIX – Cyfrowa edukacja z Open Source, Zespół Szkół Specjalnych nr 97, Instytut Kultury Polskiej UW, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile, Fundacja Akcja Demokracja, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Stowarzyszenie Park Inicjatyw, Fundacja Kultury Akademickiej, Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych, Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych w Kielcach, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Uniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach, Książnica Pomorska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku, Zespół Szkół nr 115, Universität Wien, Instytut Psychologii Stosowanej: Psychologia Edukacji, Pławskie Centrum Edukacyjne „Kasztanówka”, Superbelfrzy RP, SP 13 Olsztyn, Fundacja Pomóż Innym.

Tekst petycji wraz z wszystkimi podpisami do pobrania w PDFODT.

Wszystkim, którzy podpisali się pod naszą petycją bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie. Dzięki Wam widzimy, że kwestie dbania o równe prawa dla organizacji realizujących zadania edukacyjne jest wartością dla bardzo szerokiego grona osób i instytucji.