plen

Wyślij z nami petycję ws dozwolonego użytku edukacyjnego

W Sejmie rozpoczęły się prace nad nowelizacją ustawy o prawie autorskim, którą w połowie maja przyjęła Rada Ministrów. Proponowana nowelizacja nie jest korzystna dla instytucji edukacyjnych, instytucji kulturowych (np. bibliotek i muzeów) oraz organizacji pozarządowych realizujących działania edukacyjne – rząd wycofał się ze zmian wspierających organizacje w realizowaniu tych zadań.

Petycja

W związku z tym organizacje członkowskie Koalicji Otwartej Edukacji zbierają podpisy pod petycją do sejmowej Komisji Kultury, w której wzywamy posłów do wprowadzenia poprawek dotyczących dozwolonego użytku edukacyjnego, korzystnych dla wszystkich instytucji publicznych i organizacji pozarządowych realizujących zadania edukacyjne.

Podpisz naszą petycję. Podpisy będziemy zbierać do środy, 17 czerwca. Zachęcamy do podpisania petycji w imieniu swojej organizacji.