plen

Uniwersytet Łódzki w KOED

ulDo grona instytucji tworzących Koalicję Otwartej Edukacji dołączył Uniwersytet Łódzki.

Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych i najnowocześniejszych polskich uniwersytetów, posiada 12 wydziałów, nauczanie odbywa się na 60. kierunkach studiów i ponad 180. specjalnościach. Od 2010 roku uczelnia aktywnie angażuje się w działania na rzecz otwartej nauki. Prowadzi platformę Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, która gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników UŁ. Co roku również organizuje seminarium nt.: Open Access w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Open Access.