plen

Koalicja wybrała nowe Prezydium Rady KOED

W dniu 13 stycznia 2015 roku podczas spotkania Rady Koalicji Otwartej Edukacji zostało wybrane nowe Prezydium Rady KOED.

Po rocznej kadencji ustępuje Prezydium w składzie Tomasz Ganicz (przewodniczący), Alek Tarkowski (wiceprzewodniczący), Karolina Grodecka (sekretarz), Jarosław Lipszyc, Krzysztof Siewicz (członkowie).

W skład nowo wybranego Prezydium wchodzą:

  • Alek Tarkowski z Centrum Cyfrowego w roli przewodniczącego Rady KOED,
  • Bożena Bednarek-Michalska z UMK jako wiceprzewodnicząca,
  • Lidia Stępińska-Ustasiak z ICM UW jako sekretarz oraz
  • Tomasz Ganicz ze Stowarzyszenia Wikimedia Polska i Jarosław Lipszyc z Fundacji Nowoczesna Polska w roli członków Prezydium.