plen

Przygotowania do Tygodnia Otwartej Nauki 2014

„Generation Open” to temat przewodni tegorocznego Tygodnia Otwartej Nauki (Open Access Week), który nawiązuje do zaangażowania studentów z całego świata w propagowanie otwartości w Internecie. W dniach 20-26 października po raz 8 w różnych zakątkach świata odbędzie się szereg imprez, których zadaniem jest promocja otwartego dostępu do nauki i edukacji jako globalnego standardu.

Tydzień Otwartej Nauki to okazja dla wszystkich członków społeczności akademickiej Polski do podjęcia działań na rzecz współpracy ze studentami i włączenia ich w promocję otwartej nauki, uświadomienia im jak dużo mogą zrobić. Chodzi o to, żeby pokazywać młodym, że otwarcie zasobów leży w ich interesie i powinni o nie walczyć tam, gdzie jest to konieczne dla ich kształcenia i rozwoju. Idea otwartości jest bliska młodym, choć słabo przebija się do świadomości akademików i decydentów. Konsekwentne wspólne działania mogą zmienić ten stan rzeczy.

OAW_2014

W tym roku warto wykorzystać fakt, że Komisja Europejska wyraźnie nakazuje w swoim programach takich jak Horyzont 2020 czy Erasmus+, by zasoby wytworzone w ramach grantów, za publiczne pieniądze, były powszechnie dostępne.

KOED oraz EBIB po raz kolejny zachęcają uniwersytety, uczelnie, instytuty badawcze, instytucje finansujące naukę, biblioteki i ośrodki analityczne, do organizowania wydarzeń promujących otwarte modele i przesyłania nam o nich informacji.  Imprezy te mogą być świetną okazją do pozyskiwania wsparcia dla idei otwartości oraz podejmowania trudnych debat o ekonomicznych, marketingowych, wizerunkowych korzyściach wynikających z zastosowania nowych modeli.

Podpowiedzi i przykłady można znaleźć na stronie oficjalnej tygodnia: http://www.openaccessweek.org/. Materiały i wzory do promocji OA znajdują się w zakładce DOWNLOADS – są na wolnych licencjach, można je pobierać, przetwarzać i wykorzystywać do swoich celów bez ograniczeń.

Koordynatorem OAW w Polsce jest Koalicja Otwartej Edukacji, która patronuje tegorocznemu Tygodniowi i doradza w zakresie promocji otwartej nauki w Polsce. Bożena Bednarek-Michalska – działaczka EBIB, KOED, EIFL i SPARC – koordynuje prace Tygodnia. Imprezy można zgłaszać na adres: bozena.michalska@ebib.pl oraz bozena@umk.pl. Będą publikowane na oficjalnej stronie polskich obchodów.

Informację o Państwa imprezach i wydarzeniach będziemy publikowali na stronach polskich organizacji KOED, EBIB, portalach naukowych (Platforma Otwartej Nauki,  i innych) oraz międzynarodowych takich jak SPARC czy EIFL, by pokazać, że Polsce także bliska jest idea otwartości w nauce.