plen

Prawo autorskie i wolne licencje (broszura w PDF i epub)

broszura_okladkaZachęcamy do zapoznania się z broszurą Krzysztofa Siewicza, będącą krótkim wykładem prawa autorskiego i wolnych licencji. Nie jest to podręcznik przekazujący jedynie podstawową wiedzę na te tematy (tutaj polecamy skorzystać choćby z Przewodnika po otwartych zasobach edukacyjnych), ale pogłębiona prezentacja kilku ważnych problemów związanych z funkcjonowaniem prawa autorskiego (m.in. kwestii poszanowania praw twórców w kontekście interesu społecznego czy podstawowym argumentom wykorzystywanym w krytyce licencji Creative Commons). Opublikowana w 2010 roku broszura dostępna jest teraz nie tylko w PDF, ale także w postaci pliku epub (dla wszystkich korzystających z czytników).

pobierz plik epub | pobierz plik PDF