plen

Wiki lubi e-podręczniki – 2. edycja konkursu

Od 7 maja przez miesiąc trwa druga edycja konkursu Wiki lubi e-podręcznikiChodzi w nim o zebranie edukacyjnych materiałów ilustracyjnych które będą mogły być wykorzystane m.in. w otwartych e-podręcznikach opracowywanych w ramach „Cyfrowej Szkoły” oraz  wzbogacenie zasobów projektów Wikimedia o materiały ilustracyjne powiązane tematycznie z programem nauczania w polskich szkołach publicznych.

logo-niebieskie

Ideą konkurs jest udostępnienie wszystkich zgromadzonych w konkursie materiałów w otwarty sposób na wolnych licencjach. W praktyce oznacza to, że użytkownicy e-podręczników uzyskają prawo do ich swobodnego kopiowania, uzupełniania czy też publikowania pod warunkiem zachowania informacji o autorach.

Druga edycja potrwa do 6 czerwca. Po jej zakończeniu zasoby można będzie nadsyłać w edycji czerwcowej i lipcowej. Cały konkurs potrwa do końca sierpnia. W każdej edycji eksperci merytoryczni projektu przygotowują spis materiałów. Za każdy nadesłany materiał dostaje się określoną liczbę punktów. W konkursie można zgłaszać zasoby wyszukane, zmodyfikowane lub samodzielnie stworzone (za te dostaje się najwięcej punktów). Po zakończeniu każdej edycji konkursu nagrodzonych zostanie troje uczestników z najwyższym dorobkiem punktowym, otrzymają oni odpowiednio: 2500 zł, 1400 zł  i 500 zł.

Wyniki pierwszej kwietniowej edycji zostaną podane do 16 maja 2014 r. W sumie zostano nadesłanych 258 zdjęć/grafik dla 33 tematów.

Konkurs jest organizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska. Koalicja Otwartej Edukacji objęła patronat nad wydarzeniem.