plen

Lista imprez na Tydzień Otwartej Nauki 2013

Na tegoroczne obchody Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki powoli napływają informacje o planowanych imprezach, wydarzeniach w Polsce. EBIB i KOED będą informowały na bieżąco o imprezach przygotowanych na obchody OAW w Polsce w miarę nadsyłania informacji o nich. Zachęcamy do współpracy i nadsyłania propozycji imprez. Zgłoszenia zbiera Bożena Bednarek-Michalska – działaczka EBIB, KOED, EIFL i SPARC na adres: bozena.michalska@ebib.pl

openaccesslogo_male

Tydzień Open Access Week w Polsce 21-27.10.2013

ZGŁOSZONE IMPREZY 

18-19.10

21.10

 • NINATEKA – biblioteka audiowizualna kultury polskiej. Odkryj z nami perły z lamusa otwarte w sieci.  Wykład otwarty w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40,  godz.10.00, sala 82. Prowadzi: mgr Żaneta Szerksznis, kustosz dyplomowany.
 • Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne – wykład dla pracowników naukowych, doktorantów i bibliotekarzy wygłosi dr Krzysztof Siewicz z Centrum Otwartej Nauki Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Spotkanie odbędzie się o godz. 12.30 przy ul. Curie-Skłodowskiej 14a.
 • Punkt konsultacyjno-informacyjny w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie  w godz. 11.00-14.00. Będzie można się nim dowiedzieć: Czym jest Open Access? Dlaczego powstają otwarte repozytoria i czasopisma? Jak opublikować swoją pracę naukową w Internecie i zwiększyć swoje cytowania? Jak zindeksować artykuł w Google Scholar? Czym są licencje Creative Commons?
 • Wykład „Open Access w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej”, godz. 12.00, sala konferencyjna BJ, prowadzenie: Łukasz Mesek, kierownik Oddziału Dokumentów Audiowizualnych
 • Koło Naukowe Politologów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu zaprasza na otwarte spotkanie z okazji Open Access Week 2013. Instytut Nauk Społecznych, ul. Hrubieszowska 24, s. 11, godz. 12.00. W programie spotkania prezentacje członków i członkiń Koła oraz dyskusja: Lila Pietrusiewicz – Ruch Open Access alternatywą dla produkcji komercyjnej, Angelika Dąbrowska – Domena publiczna, Kamil Zając – Wolne licencje w nauce, Monika Kalita – Otwarty dostęp do treści naukowych a prawa autorskie, Tomasz Srokowski – Otwarte Zasoby Edukacyjne OZE, Koordynacja: dr Ewa Pogorzała.
 • Seminarium Open Access Week 2013  w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej. Seminarium jest dedykowane osobom wprowadzającym dane i publikacje do Repozytorium Publikacji Politechniki Warszawskiej stanowiącego integralną część Bazy Wiedzy PW. Na stronie Biblioteki Głównej można znaleźć informacje o seminarium.

22.10.

 • Co otwarty dostęp mógłby zmienić w funkcjonowaniu systemów raportowania? Przypadek systemu POL-index – wykład Wojciecha Fenricha. Spotkanie propagujące ideę otwartego dostępu organizowane jest przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego już po raz czwarty.
 • Stowarzyszenie EBIB przygotowało webinarium zatytułowane: Udane projekty OA w Polsce –  prezentację dla chętnych naukowców, doktorantów i bibliotekarzy poprowadzi Karolina Grodecka z AGH i KOED. Godzinę i link do rejestracji podamy wkrótce.
 • Warsztaty Centrum Otwartej Nauki ICM UW włącza się z tegoroczne obchody Open Access Week , w godzinach 11.00-15.00. Ramowy program oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie CEON.
 • warsztaty pt. „Publikowanie cyfrowe w repozytorium naukowym i nie tylko…. w świetle prawa autorskiego”.  Warsztaty poprowadzi pani Barbara Szczepańska. Biblioteka Politechniki Poznańskiej, godz. 10:00 – 13:30 (z przerwą na kawę). Warsztaty odbędą się w budynku biblioteki, sala 122. Więcej informacji.
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, spotkanie pt.”Otwarte repozytoria”.
 • webinar nt. polskich projektów otwartej nauki w godz. 15.00-16.00. Poprowadzi go Karolina Grodecka z Centrum e-Learningu AGH i Koalicji Otwartej Edukacji. Więcej informacji.

23.10

 • Punkt konsultacyjno-informacyjny w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie  w godz. 11.00-14.00. Będzie można się nim dowiedzieć: Czym jest Open Access? Dlaczego powstają otwarte repozytoria i czasopisma? Jak opublikować swoją pracę naukową w Internecie i zwiększyć swoje cytowania? Jak zindeksować artykuł w Google Scholar? Czym są licencje Creative Commons?
 • Biblioteka Politechniki Śląskiej organizuje sesję zatytułowaną Ekosystem otwartej nauki w ramach szersze konferencji Biblioteka akademicka: infrastruktura – uczelnia – otoczenie. Więcej o wydarzeniu.

24.10.

 • Prezentacja na temat Open Access i Repozytorium UW, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie o godz. 16.00, sali 256.

25.10

 • Punkt konsultacyjno-informacyjny w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie  w godz. 11.00-14.00. Będzie można się nim dowiedzieć: Czym jest Open Access? Dlaczego powstają otwarte repozytoria i czasopisma? Jak opublikować swoją pracę naukową w Internecie i zwiększyć swoje cytowania? Jak zindeksować artykuł w Google Scholar? Czym są licencje Creative Commons?

24-25.10

 • konferencja w Gliwicach Biblioteka Akademicka: Infrastruktura – Uczelnia – Otoczenie. W trakcie konferencji Jakub Szprot przybliży uczestnikom kwestie związane z „Podstawowymi aspektami funkcjonowania otwartego repozytorium instytucjonalnego”.

28.10.

 • EBIB, KOED i Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu organizują spotkanie nowych członków instytucji naukowych (Biblioteki UMK, Biblioteki UAM i Instytutu Slawistyki PAN), którzy zdecydowali się podpisać porozumienie z KOED i współpracować na rzecz promowania modeli open access w Polsce.

Całotygodniowe:

 • Open Cafe w Bibliotece Politechniki Gdańskiej – miejsce, gdzie przez cały tydzień w wyznaczonych godzinach będzie można przyjść, napić się herbaty i zadać pytania dotyczące OA i Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Konsultacji będą udzielali pracownicy Informacji Naukowej – Magda Szuflita i Janusz Waluszko. Dodatkowo przewidziane są spotkania ze specjalistą do spraw związanych z prawem autorskim – Michałem Kontkiem, a kwestie związane z oprogramowaniem Open Source wyjaśni  Zastępca dyrektora ds. rozwoju e-biblioteki Paweł Baniel. Biblioteka PG przygotowuje także akcję plakatowo-informacyjną oraz ulotki z podstawowymi informacjami na temat OA, które zostaną rozdane wszystkim chętnym.

Publikacje:

Stowarzyszenie EBIB opublikowało i roześle do polskich uczelni 4 broszury informacyjne o open access zatytułowane:

Wszystkie są dostępne online na wolnej licencji CC BY-SA.