plen

Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” w Koalicji

soclab_bannerbig okragleFundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest pierwszą organizacją, która dołączyła do Koalicji w 2013 roku. SocLab jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną we wrześniu 2011 roku. Fundację założyli pracownicy i absolwenci Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Działania są skierowane do wszystkich grup społecznych zainteresowanych wykorzystywaniem szeroko rozumianej wiedzy socjologicznej w swojej działalności, w tym szczególnie społeczności lokalnych, samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego. Od października 2012 Fundacja buduje Regionalne Obserwatorium Kultury, cyfrową bibliotekę publikacji dotyczących kultury w województwie podlaskim, wchodząc w skład ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury.

Fundacja SocLab wraz z Fundacją Ortus prowadzi badanie dotychczasowych efektów realizacji warsztatów MediaLab w Polsce oraz możliwości ich rozwoju w przyszłości w kierunku budowy stałej instytucji. Badanie ewaluacyjne stanowi część projektu „Obóz Kultury 2.0 2012″ współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury w priorytecie Edukacja kulturalna.

SocLab działa aktywnie także w obszarze edukacji, organizując szkolenia i warsztaty zaadresowane do środowiska akademickiego, przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów i społeczności lokalnych oraz partnerów biznesowych. Jednym z ich głównych celów jest przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną, praktyczną.

W ramach KOED SocLab jest szczególnie zainteresowani popularyzacją szeroko rozumianej otwartości zasobów w woj. podlaskim a szczególnie w Białymstoku – stolicy województwa. Innymi słowy wdrażaniem projektów KOED na poziomie regionalnym i lokalnym.

Polecamy także artykuł autorstwa Andrzeja Klimczuka – przedstawiciela SocLabu w KOED: Otwarta publikacja naukowa jako metoda interwencji społecznej. Studium przypadku.
Zapraszamy do śledzenia newsów na stronie SocLabu :)