plen

Nowe czasopismo Open Access o prawie ICT w Polsce

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika rozpoczyna publikację nowego kwartalnika w formie Open Access na temat problemów oraz trendów prawa ICT w kontekście ekonomii, informatyki i bezpieczeństwa. Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych – ICT Law Review będzie platformą dyskusji  zarówno dla naukowców jak i praktyków. Artykuły w czasopiśmie będą publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa.

Kwartalnik powstaje dzięki wsparciu Dziekana Wydziału Prawa i Administracji oraz pracowników naukowych UMK, którzy specjalizują się w tematyce ICT.  Aktualnie trwają prace nad pierwszym numerem. Zespół redakcyjny zaprasza osoby zainteresowane współtworzeniem kwartalnika do składania propozycji artykułów na następujące tematy:

  • cyberzagrożenia, cyberterroryzm
  • cyfrowe prawo autorskie (ujęcie prawnoporównawcze)
  • trendy w informatyce śledczej
  • prawo mediów społecznościowych
  • przetwarzanie i ochrona danych osobowych
  • bezpieczeństwo usług mobilnych
  • bankowość elektroniczna
  • prawo telekomunikacyjne
  • ochrona prywatności
  • biometria

Koalicja gratuluje i kibicuje redakcji czasopisma. Dzięki takim inicjatywom lista polskich czasopism Open Access w DOAJ może powiększyć się o kolejny tytuł. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej kwartalnika www.ictlaw.umk.pl oraz do kontaktu na ictlaw@umk.pl.