plen

Europejskie konsultacje na temat Otwartej Edukacji

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje na temat otwierania edukacji. Inicjatywa „Openning up Education” ma na celu wsparcie rozwoju edukacji i umiejętności poprzez nowe technologie i wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Zainteresowane strony (indywidualni obywatele lub organizacje) mogą wypełnić ankietę online do 13 listopada 2013 r. Inicjatywa ma ruszyć w połowie 2013 roku.

W dokumencie streszczającym główne założenia inicjatywy można przeczytać, że na chwilę obecną działania koncentrują się na trzech głównych celach: otwieranie zasobów, otwieranie procesu uczenia, otwieranie się na współpracę. Dokument przedstawia przyszły program, który ma objąć tematy związane z otwartymi zasobami w kontekście dostępności, wkluczenia oraz wyrównywania szans, jakości, efektywności i internacjonalizacji,  nauczania oraz praktyk edukacyjnych, rozwoju polityki otwartościowej.

W ramach Koalicji pracujemy nad wspólnymi odpowiedziami na pytania postawione przez KE w ankiecie.