plen

Kultura i ekonomia w czasach post-ACTA – konferecja 12.07

Wraz z odrzuceniem miażdżącą większością głosów przez Parlament Europejski ratyfikacji porozumienia ACTA (39 posłów za, 165 wstrzymało się od głosu i 478 przeciw) nastały czasy post-ACTA i być może również reformy prawa autorskiego. O tym właśnie politycy i eksperci będą rozmawiać podczas konferencji Reforma Prawa autorskiego. Kultura i ekonomia w czasach post-ACTA 12 lipca na WEiTI Politechniki Warszawskiej organizowanej przez Laboratorium Technik Mobilnych BRAMA (WEiTI Politechnika Warszawska), Internet Society Poland, Fundacja Nowoczesna Polska, Centrum Cyfrowe Projekt:Polska oraz Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Gościem specjalnym konferencji będzie badacz prawa autorskiego, autor książki Sharing. Culture and the Econmy in the Internet Age Philippe Aigrain.

W  świecie post-ACTA reforma systemu prawa autorskiego staje się jednym z najważniejszych wyzwań cywlizacyjnych. Podczas konferencji zostanie przedstawiona i omówiona najpoważniejsza propozycja reformatorska, która jest oparta na trzech podstawowych założeniach omawianych łącznie:
1. Pełna legalizacja niekomercyjnego dostępu, rozpowszechniania, tworzenia  adaptacji i rozpowszechniania adaptacji utworów chronionych prawem  autorskim
2. Wprowadzenie płaskiej opłaty typu abonamentowego powiązanej z korzystaniem z internetu
3. Stworzenie efektywnego systemu zbierania opłat z tytułu komercyjnego wykorzystania utworów

Ta wstępna propozycja wydaje się być szczególnie obiecująca i ciesząca się poparciem licznych środowisk, w tym zarówno środowisk związanych z organizacjami pozarządowym, jak i organizacjami zbiorowego zarządzania czy niektórymi sektorami biznesu zbudowanego na istnieniu praw wyłącznych. Nie oznacza to jednak, że zostanie wokół niej łatwo zbudowany powszechny konsensus.

Rejestracja na konferencję.

Program
09.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników i śniadanie
10.00 – 10.15 – Powitanie uczestników przez władze wydziału
10.15 – 11.15 – Wykład otwierający: dr Philippe Aigrain (Sopinspace) – „Jak wspierać kreatywność kulturową w epoce cyfrowej. Skończmy wojnę ze ściąganiem plików”
11.15 – 11.45 – sesja pytań i odpowiedzi
11.45 – 12.00 – Przerwa kawowa, czas dla mediów w holu
12.00 – 13.30 – Panel: Regulacja własności intelektualnej – czego nas nauczyło ACTA
Czy 4 lipca oznacza ważną cezurę i z jakiego powodu? Co się zmieniło? Czy Unia Europejska zacznie działać inaczej? Czy w przyszłości rozumienie praw autorskich ulegnie zmianie i na czym może i powinna
polegać ta zmiana?
Prowadząca: Katarzyna Szymielewicz (Fundacja Panoptykon)
Wprowadzenie: Michał Boni (MAiC) wideo
Prelegenci:
Paweł Zalewski (PO)
Igor Ostrowski (MAiC)
Ryszard Kalisz/Marek Siwiec (SLD) tbc.
13.30 – 14.15 – Przerwa lunchowa
14.15 – 16.15 – „Jakiego prawa autorskiego potrzebujemy?”
Prowadzenie: Michał „Rysiek” Woźniak (BRAMA / FWiOO)
Dyskusja dotyczy koncepcji reformy prawa autorskiego opartej na trzech filarach: pełnej legalizacji niekomercyjnej aktywności, wprowadzenie płaskiej opłaty typu abonamentowego oraz stworzenie efektywnego systemu zbierania opłat za komercyjne wykorzystanie utworów.
Prelegenci:
Jarosław Lipszyc (Fundacja Nowoczesna Polska)
Konrad Gliściński (Uniwersytet Jagielloński)
Krzysztof Lewandowski (Stowarzyszenie Autorów ZAiKS)
Jacek Bromski (Stowarzyszenie Filmowców Polskich)
16.15 – 16.30 – Podsumowanie konferencji: Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska)

Miejsce konferencji:WEiTI Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19, sala 133.
Czas
: 12 lipca 2012, rejestracja od godz. 9 (śniadanie i kawa), start od godz. 10.00.