plen

Szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury w Krakowie

Jeśli otwartość jest nie tylko Twoją cechą charakteru, ale chcesz także inspirować ludzi i pomagać innym, wierzysz, że dostęp do kultury, nauki i edukacji jest podstawowym czynnikiem rozwoju naszego kraju, to już dziś zgłoś się na szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury. W tym roku spotykamy się w Krakowie.

Zapraszamy szczególnie osoby, które lubią szkolić, interesują się otwartością – nauczycieli, którzy wykorzystują nowoczesne technologie w pracy z uczniami, bibliotekarzy, osoby działające w sektorze pozarządowym, pracowników instytucji edukacyjnych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą przygotowani do prowadzenia podstawowych szkoleń z zakresu otwartej edukacji, nauki i kultury oraz promowania idei otwartości w swoim środowisku zawodowym. 

Od przyszłych animatorów oczekujemy podejmowania aktywności w celu dalszego promowania i popularyzacji wiedzy.

Program szkolenia obejmie wykłady i warsztaty z zakresu: świat współczesnej informacji i mediów, Domena publiczna, prawo autorskie i wolne licencjonowanie, Open Access, wolne i otwarte oprogramowanie, otwarta kultura, otwarte zasoby edukacyjne w Internecie oraz nowe technologie.

Ramowy program szkolenia:

Dzień 1. Czwartek, 9:30-18:30
Blok 1. Wprowadzenie i integracja
Blok 2. Prawo autorskie
Blok 3. Otwarta Edukacja

Dzień 2. Piątek, 9:00-19:10
Blok 4. Wolne licencjonowanie
Warsztat techniczny
Blok 5. Domena Publiczna
Blok 6. Sesja FAQ
Warsztaty z tworzenia materiałów o otwartości

Dzień 3. Sobota, 9:00-17:00
Blok 7. Otwarta nauka – otwarte laboratoria, otwarta komunikacja, otwarte dane surowe.
Warsztaty – opracowywanie materiałów dot. otwartej edukacji
Działalność KOED i podsumowanie

Przyszłego trenera otwartości powinny cechować:
1.    aktywność i zapał do pracy społecznej;
2.    zainteresowanie ideą otwartości;
3.    znajomość zagadnień związanych z profilem działania Koalicji;
4.    znajomość podstaw prawa autorskiego;
5.    biegłość w obsłudze komputera;
6.    umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie;
7.    znajomość języka angielskiego (wszystkie warsztaty będą prowadzone w języku polskim, ale będą wykorzystane materiały angielskojęzyczne).

Czas szkolenia: 5-7 lipca 2012 roku (3 pełne dni szkoleniowe)
Miejsce: Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza
Koszt udziału
w szkoleniu to 50 zł /osobę. Kwota zostanie przeznaczona na druk materiałów szkoleniowych. Organizatorzy pokrywają nocleg każdego uczestnika (środa-sobota) i wyżywienie podczas szkolenia. Dojazd na szkolenie we własnym zakresie.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 1 czerwca. Rejestracja zamknięta.

Informacja o przyjęciu na szkolenie zostanie przesłana uczestnikom po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowych informacji udziela Karolina Grodecka tel. 12 617 37 71 lub mailowo karolinagrodecka@gmail.com.