plen

Światowy Kongres Otwartych Zasobów Edukacyjnych – UNESCO

W siedzibie głównej UNESCO w Paryżu w dniach 20-22 czerwca będziemy mogli posłuchać i aktywnie uczestniczyć w Światowym Kongresie poświęconym Otwartym Zasobom Edukacyjnym. Zdaniem organizatorów Kongresu – UNESCO, Commonwealth of Learning (COL) oraz William and Flora Hewlett Foundation – świadomość korzyści z rozwijania OZE na poziomie krajowym i międzynarodowym jest wciąż bardzo ograniczona. Choć otwarte treści edukacyjne powstają dynamicznie w wielu krajach świata, to ich rozwój nie jest planowany systemowo jako stały element polityki edukacyjnej.

Dlatego celem Kongresu jest przedstawienie najlepszych praktyk związanych z polityką rozwijania OZE, najciekawszych projektów i inicjatyw oraz integracja środowiska ekspertów i pasjonatów otwartości w edukacji. Podczas Kongresu odbędzie się oficjalne zakończenie prac i ogłoszenie tekstu tzw. Deklaracji Paryskiej, która ma na celu wypracowanie strategii otwierania zasobów na poziomie rządowym w myśl idei, że zasoby finansowane z budżetu państwa powinny być dostępne na wolnych licencjach, dla wszystkich z prawem do dalszego wykorzystania. Poprzez Deklarację Paryską COL i UNESCO chcą zachęcić przedstawicieli państw na całym świecie, aby wspierali otwartość zasobów na poziomie rządowym jako elementów polityki edukacyjnej tych państw.

Prace nad Deklaracją Paryską zostały poprzedzone serią lokalnych forów poświęconych OZE, które odbyły się w Rio de Janeiro, Cambridge (UK), Bangkoku (Tajlandia), Muscat (Oman), na Barbados, w Pretorii (Południowa Afryka). Fora miały na celu ukierunkowanie lokalnych aktywności związanych z OZE, zebranie informacji na temat inicjatyw OZE prowadzonych na poziomie rządowym oraz nawiązanie współpracy z lokalnymi ośrodkami na całym świecie i włączenie ich w prace nad Deklaracją.

Część dotycząca Deklaracji Paryskiej jest zaplanowana na pierwszy dzień Kongresu (20 czerwca) i będzie dostępna tylko dla przedstawicieli członków UNESCO oraz zaproszonych osób i organizacji. Część otwarta z warsztatami i sesjami posterowymi potrwa od 21-22 czerwca.

Kongres to także czas świętowania 10. rocznicy przyjęcia terminu Otwarte Zasoby Edukacyjne, które miało miejsce podczas Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries przy UNESCO w roku 2002.

Kiedy: 20-22 czerwca 2012
Gdzie: UNESCO Headquarters, 7, place de Fontenoy, Room XII, Room XI, Paryż
Kontakt: Abel Caine (a.caine@unesco.org)
Zgłoszenia wystąpień/plakatów do 30 kwietnia na adres: Hadjan Doucouré (oercongress@unesco.org)
Udział w Kongresie jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja z powodu ograniczonego miejsca.

* Global OER Logo autorstwa Jonathas Mello dostępne na licencji Creative Commons Unported 3.0