plen

Zmieńmy razem prawo autorskie – zaproszenie

Centrum Cyfrowe i ICM UW przygotowały propozycję reformy prawa autorskiego, która została przedstawiona podczas debaty „Prawo autorskie po ACTA” w Zachęcie i była podstawą dyskusji na temat kształtu prawa autorskiego (nagranie do obejrzenia na stronach Centrum Cyfrowego). Propozycja zakłada zmianę prawa w 5 obszarach:

  • Ochrona domeny publicznej
  • Zwiększenie swobody twórcy
  • Poszerzanie domeny publicznej o zasoby publiczne
  • Poszerzenie zakresu dozwolonego użytku
  • Złagodzenie rygoryzmu praw autorskich

Tym razem autorzy propozycji zapraszają wszystkich do dyskusji nad tekstem propozycji reformy, który traktują jako punkt wyjścia do dalszej pracy. Przez dwa tygodnie, do 11 marca, można przesyłać komentarze, po czym dokument zostanie na nowo zredagowany, tak aby możliwie najlepiej uwzględniał zamieszczone uwagi i propozycje. Samo aktywne komentowanie nie oznacza jeszcze poparcia finalnego stanowiska.

Po upływie tego czasu Centrum i ICM zwróci się do stronnictw politycznych zasiadających w parlamencie, ministerstw zaangażowanych w prace nad ACTA oraz organizacji zabierających głos w debacie wokół ACTA i prawa autorskiego z prośbą o wyrażenie swego stanowiska wobec konkretnych postulatów oraz całości dokumentu na tej stronie internetowej.

ICM i Centrum przy pomocy osób komentujących dokument chcą udowodnić, że społeczeństwo może być dojrzałym partnerem w dyskusji z państwem działając również poza tradycyjnymi formami reprezentacji (związki zawodowe, stronnictwa polityczne, czy wybrane organizacje pozarządowe).

Wersja stanowiska z możliwością komentowania dostępna jest tutaj.