plen

Uwalniamy kulturę – festiwal w Łodzi

W Łodzi między 30 września i 2 października odbędzie się VII Festiwal Obywatela. W tym roku pod hasłem „Uwolnij Kulturę”. Jest to kontynuacja zeszłorocznego Festiwalu Wolnej Kultury. Główna oś imprezy to problem komercjalizacji dzieł kulturalnych – zarówno tych oddolnych i spontanicznych, jak i tych bardziej sformalizowanych i zinstytucjonalizowanych. Motywem przewodnim Festiwalu będzie hasło “NOT FOR SALE/ nie na sprzedaż”. Wszystkie imprezy festiwalu mają na celu wyjście z kulturą na zewnątrz, poza miejsca zamknięte i trudno dostępne lokalizacyjnie i finansowo dla przeciętnego obywatela. Organizatorzy festiwalu chcą oderwać wydarzenia artystyczne od miejsc zdominowanych przez skomercjonalizowaną kulturę, sterylnych pomieszczeń filharmonii, sal widowiskowych czy multipleksów.

W pierwszym dniu festiwalu odbędzie się wernisaż wystawy zdjęć Agnieszki Sowały-Kozłowskiej i Lilianny Milewskiej oraz koncert Elektrycznego Węgorza. Dzień drugi to pokaz Kina Zremiksowanego w sali teatralno-kinowej OKA oraz Fireshow zespołu Edu-Art w podwórzu przy sali OKA. W ostatnim dniu odbędzie się happening i panel dyskusyjny „Muzeum na Wolności” oraz koncerty Jam VibezZebra Dub.

Imprezy w których już teraz można brać udział, a które niejako towarzyszą Festiwalowi to pokazy filmów w ramach Polówki. W dniach  19.07-10.08 odbędą się projekcje: Metropia + Yes-Meni naprawiają świat, Do szpiku kości oraz Hej skarbie.

Pełen program festiwalu znajdziecie tutaj. Wszystkich zainteresowanych wolną kulturą zapraszamy do Łodzi.

Festiwal organizuje niezależny kwartalnik Nowy Obywatel oraz kooperatywa.org.