plen

NGO 2.0 i prawo – seminarium w Krakowie

Fundacja Instytutu Myśli Obywatelskiej (FIMO) im. St. Stańczyka, krakowski NGOs, 27 czerwca 2011 r. zaprasza na seminarium poświęcone bieżącej problematyce prawnej NGO (z naciskiem na prawo autorskie) oraz użyciu instrumentów web 2.0 w promocji organizacji pozarządowych i korzystaniu z dóbr wolnej kultury w codziennej działalności.

Seminarium jest organizowane w ramach projektu „NGO 2.0 i prawo” skierowanego do organizacji pozarządowych z Małopolski i innych regionów, mającego na celu edukację w zakresie nowych technologii oraz prawa. Projekt ten jest rozwinięciem zeszłorocznego – „NGO 2.0. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym”.

Przez cały okres trwania projektu prowadzone będą doradztwa obejmujące tematykę:

  • prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych (m. in. zakładanie i funkcjonowanie organizacji, uzyskiwanie statusu OPP, prawo autorskie i ochrona danych osobowych),
  • zastosowania nowoczesnych narzędzi web 2.0 w pracy organizacji pozarządowej (m. in. portale społecznościowe, komputerowe narzędzia organizacji pracy).

Odbędą się również trzy szkolenia:

  • Prawo a powstawanie i funkcjonowanie organizacji
  • NGO i web 2.0
  • Prawo autorskie i wolna kultura

Pełny plan najbliższego seminarium oraz formularz rekrutacyjny będą dostępne już wkrótce. Już teraz można zgłaszać się na Facebooku. Zapraszamy 27 czerwca 9:00-15:30 w sali konferencyjnej przy ul. Szlak 65 w Krakowie.