plen

Otwarte dane Europeany – hakaton w Polsce

„Hack4Europe!” to seria czterech bezpłatnych spotkań zorganizowanych przez Fundację Europeana. Spotkania te (tzw. hakatony) odbędą się równolegle w czterech miejscach (Londyn, Barcelona, Poznań i Sztokholm) pomiędzy 6 a 12 czerwca bieżącego roku. Ich celem jest stworzenie możliwości odkrycia potencjału i znaczenia, jakie otwarte dane dotyczące dziedzictwa kulturowego mają dla społecznego i ekonomicznego rozwoju Europy. Polska edycja „Hack4Europe!” jest organizowana we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) i Biblioteką Kórnicką PAN i odbędzie się w dniach 7 i 8 czerwca 2011 w Poznaniu.

Jest to spotkanie przede wszystkim dla programistów. Zaproszeni uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swoich pomysłów na kreatywne wykorzystanie danych opisujących europejskie kolekcje dziedzictwa kulturowego pochodzących z Europeany (http://europeana.eu) i zbudowanie prototypowych aplikacji obrazujących społeczną i biznesową wartość takich otwartych danych. Najlepsze prototypy powstałe w czasie polskiego spotkania zostaną nagrodzone, a najlepsze prototypy w Europie zostaną zaprezentowane Komisji Europejskiej w Brukseli.  Dlatego tak ważne są jak najlepsze wyniki polskiej edycji tego wydarzenia.

Więcej informacji: http://dl.psnc.pl/2011/05/16/hack4europe-poland/lang-pref/pl/

Programiści zainteresowani udziałem w polskiej edycji „Hack4Europe” powinni jak najszybciej zarejestrować się na stronie. Aktualne informacje i formularz rejestracyjny znajdują się pod adresem: http://hack4europepl.eventbrite.com/.

Oficjalnym językiem spotkania jest język angielski.


na podstawie informacji mailowej nadesłanej przez Marcina Werla