plen

Sektor 3.0 – technologie w NGO

23-24 maja w Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny Warszawie odbędzie się konferencja Sektor 3.0 Technologie w organizacjach pozarządowych.

Podstawowym celem i punktem wyjścia do dyskusji jest odpowiedź na pytania po co i dlaczego używać nowych technologii? Odpowiedź na to pytanie pozwoli pójść krok dalej w kierunku zastanowienia się jak to robić?

Założeniem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat roli, jaką mogą pełnić nowe technologie w pracy organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności. Dyskusje będą krążyć wokół barier i przyczyn dość rzadkiego i ograniczonego wykorzystania nowych technologii w działalności NGO-sów (panel dyskusyjny). Zostaną przedstawione przykłady zastosowania technologii w działaniach podejmowanych na rzecz lokalnych społeczności – w Polsce i za granicą oraz sposoby skutecznego i rozsądnego wspierania organizacji pozarządowych oraz zachęcania do korzystania z technologii te instytucje, które takiej potrzeby jeszcze nie dostrzegają. Konferencji będzie towarzyszyć refleksja nad rolą komunikacji i współpracy w środowisku lokalnym oraz wpływu technologii na efektywność działań.

Organizatorem konferencji jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Polska-Amerykańska Fundacja Wolności.

Formularz rejestracji i program konferencji na stronie http://www.sektor3-0.pl

Koszt udziału w konferencji to 180 zł.


oprac. na podstawie noty prasowej