plen

Szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury w Toruniu

Jeśli otwartość jest nie tylko Twoją cechą charakteru, ale chcesz także inspirować ludzi i pomagać innym, wierzysz, że kultura, nauka i edukacja są podstawowymi czynnikami rozwoju naszego kraju, to…

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) zaprasza aktywnych działaczy nauki, kultury, edukacji, sektora pozarządowego na szkolenie dla przyszłych animatorów. Poszukujemy osób, które chcą szerzyć i wdrażać w projektach oraz organizacjach wiedzę o wolnych i otwartych zasobach edukacyjnych, naukowych i kultury. Oferujemy kompleksowe szkolenia oraz stałe wsparcie dla budowania sieci animatorów, która jest niezbędna, by idee otwartości docierały do każdego zainteresowanego w Polsce. Od przyszłych animatorów oczekujemy podejmowania aktywności w celu dalszego promowania i popularyzacji wiedzy o otwartej edukacji czy nauce.

Program szkoleń obejmie wykłady i warsztaty z zakresu: świat współczesnej informacji i mediów, Domena publiczna, prawo autorskie i wolne licencjonowanie, Open Access, wolne i otwarte oprogramowanie, otwarta kultura, otwarte zasoby edukacyjne w Internecie oraz nowe technologie. W ramach szkolenia przyszli animatorzy będą również mogli pracować nad pomysłami własnych „otwartych projektów”.

Przyszłego trenera powinny cechować:

  1. aktywność i zapał do pracy społecznej;
  2. zainteresowanie ideą otwartości;
  3. znajomość zagadnień związanych z profilem działania KOED;
  4. znajomość podstaw prawa autorskiego;
  5. biegłość w obsłudze komputera;
  6. umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie;
  7. znajomość języka angielskiego (wszystkie warsztaty będą prowadzone w języku polskim, ale będą wykorzystane materiały angielskojęzyczne).

Czas i miejsce szkolenia: 7-10 lipca 2011 roku, Toruń, Biblioteka Uniwersytecka

Organizatorzy pokrywają koszty szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 30 maja.

Informacja o przyjęciu na szkolenie i szczegółowe informacje zostaną 
przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji.

—-
Oryginał zdjęcia na stronie głównej wpisu © Christina Hardison, źródło Flickr, CC BY-SA 2.0, licencja do zdjęcia CC BY-SA.