plen

19. czasopism AGH na wolności

Od dziś (1 marca 2011 r.) pełne teksty artykułów zamieszczanych w 19. tytułach czasopism elektronicznych wydawanych w AGH są dostępne w Internecie bez żadnych ograniczeń. Także te najnowsze, które w otwarty sposób były dostępne dopiero po okresie 2 lat od daty publikacji.

Obowiązująca polityka udostępniania zbiorów na AGH stawiała przed czytelnikami zasadnicze ograniczenia – wyjaśnia mgr. Ewa Dobrzyńska-Lankosz, dyrektor BG AGH. Dotychczas najnowsze artykuły autorstwa pracowników AGH można było czytać wyłącznie z komputerów zarejestrowanych w sieci uczelnianej lub w sieciach innych instytucji, które miały z AGH dwustronną umowę. Te osoby, które do takich sieci nie miały dostępu, musiały albo udać się do bibliotek, które do sieci należały lub czekać aż dwa lata, aby artykuły zostały udostępnione w formule Open Access. Wraz z początkiem marca ograniczenia te zostały zlikwidowane. Najnowsze wyniki badań i dokonania pracowników AGH od momentu publikacji są dostępne dla wszystkich, bez względu na miejsce, lokalną sieć i numer IP.

Te pozytywne zmiany cieszą. A były podyktowane wciąż rosnącym zainteresowaniem najnowszymi tytułami czasopism. Duża liczba odwiedzin to także lepsze indeksowanie w wynikach wyszukiwarek i większy zasięg odbioru, popularyzacji dorobku naukowego pracowników AGH, wspomaganie komunikacji naukowej oraz większa cytowalność konkretnej publikacji i całości pracy autora.

Biblioteka i Wydawnictwa dotychczas udostępniały czasopisma w modelu podwójnym: wersje drukowane były sprzedawane przez Wydawnictwa, które udostępniały od razu wersję elektroniczną w sieci uczelnianej. Dostęp Open Access do artykułów był otwierany z opóźnieniem 2 lat. Biblioteka natomiast w ramach umów bilateralnych z instytucjami w całej Polsce wykorzystywała wersje elektroniczne do budowania własnych zbiorów – dając dostęp do najnowszych numerów czasopism AGH, otrzymywała w zamian dostęp do wydawnictw innych uczelni lub fizyczne egzemplarze czasopism.

19-ście uwolnionych tytułów to czasopisma głównie z nauk ścisłych i nauk o Ziemi. Wszystkie są recenzowane i posiadają swoją wersję drukowaną, która jest sprzedawana przez wydawnictwa AGH oraz przekazywana do BG, gdzie pełni funkcję egzemplarza archiwalnego. Do Wydawnictw AGH należy przygotowanie wersji elektronicznej (dla większości tytułów od 2005 r.), a także pozyskanie zgody od autorów, aby ich prace były publikowane w modelu Open Access. Natomiast opracowanie i udostępnianie artykułów to zadanie Biblioteki.

Dyrektor Biblioteki, mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz, zapewnia, że uwolnione czasopisma to nie jednorazowe wydarzenie, a raczej trend, który na stałe wpisze się w politykę udostępniania wydawnictw AGH.

Pełne teksty udostępnione są w 3 miejscach: na stronie Biblioteki Głównej AGH, w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej ABC-Kraków, oraz za pośrednictwem katalogu komputerowego AGH. Dzięki współpracy ogólnopolskiej oraz udziałowi w europejskim projekcie pełne teksty czasopism naukowych AGH dostępne są także za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej Europeana. BG AGH już pracuje nad umieszczeniem czasopism elektronicznych w portalu Open DOAJ (Directory of Open Access Repositories). Obecnie w bazie tej dostępny jest jeden tytuł AGH: Opuscula Matematica.

Źródło grafiki: Flickr: opensourceway CC BY SA


opracowanie na podstawie inf. prasowej dostępnej na stronie AGH oraz rozmów z pracownikami BG AGH oraz Wydawnictw AGH

tekst ukazał się oryginalnie na blogu Centrum e-Learningu AGH