plen

Gwałtowny wzrost zasobów open access w 2010 roku – raport

2010 rok był najlepszy jak do tej pory, jeśli chodzi o wzrost otwartych zasobów. W 2010 r. dodano do DOAJ 1.401 nowych czasopism – w sumie jest ich teraz 5.936. Electronic Journals Library (EZB http://rzblx1.uni-regensburg.de) ma w swoim zasobie ponad 27.000 czasopism, które można czytać za darmo, z tego 3500 dodano w 2010 roku. 1037 czasopism ma PubMedCentral, od poprzedniego roku przybyło 313 tytułów, a ponad połowa z nich dostarcza artykuły w modelu open access. PMC  oferuje też dostęp do ponad 3,2 miliona artykułów, ponad 300.000 pochodzi z poprzedniego roku. OpenDOAR liczy 1817 repozytoriów, 257 dodano w tym roku. Naukowa wyszukiwarka Scientific  Commons obejmuje 38.000.000 pozycji, o ponad 6 mln więcej niż w roku 2009. 261 instytucji naukowych posiada już politykę open access i obowiązek otwierania oraz darmowego udostępniania swoich zasobów, co oznacza wzrost o 83 w roku 2010. Poniżej przedstawiono dokładne dane liczbowe.

2010 was the strongest year for open access growth so far. In 2010, 1,401 journals were added to DOAJ for a total of 5,936 journals. The Electronic Journals Library now records over 27,000 journals that can be read free of charge; over 3,500 were added in 2010. 1,037 journals actively participate in PubMedCentral, an increase of 313 over the past year, and more than half of these journals contribute all articles as open access. PMC now provides access to over 3.2 million free articles, an increase of over 300,000 this year. OpenDOAR lists 1,817 repositories, having added 257 this year. A Scientific Commons search encompasses 38 million items, an increase of over 6 million since last year. There are 261 open access mandate policies, an increase of 83 this year.

See original text by Heather Morrison http://poeticeconomics.blogspot.com/2010/12/2010-dramatic-growth-of-open-access.html.

DOAJ (lista czasopism Open Access – recenzowanych, aktywnych)

 • 5936 czasopism (1401 czasopism dodano w 2010 roku, tempo wzrostu 4 tytuły na dzień) co daje 31% wzrostu;
 • 2494 czasopism daje możliwość wyszukiwania na poziomie artykułów (735 dodane w 2010 r., wzrost 2 za dzień) co daje 42% wzrostu;
 • 490.411 artykułów można wyszukiwać na poziomie tekstu (154.912 to są nowo-dodane w 2010 r., wzrost 424 dziennie) co daje 46% wzrostu.

Open J-Gate

 • 8.105 czasopism (w 2010 r. 1907 dodano, tempo wzrostu 5 tytułów na dzień) co daje 31% wzrostu;
 • 4.877 recenzowanych czasopism (1297 dodano w 2010 roku, tempo wzrostu 3,5 tytułów na dzień) co daje 36% wzrostu.

Biblioteka Elektronicznych Czasopisma (EZB, Regensburg)

 • 27.030 czasopism otwartych (3591 dodał w 2010 r., wzrost o 10 utworów dziennie) co daje 15% wzrostu

Open Journal Systems: 7.500 (wzrost o 1.500 w 2010 r.)

PubMedCentral – czasopisma

 • 1037 aktywnych czasopism (313 dodano w 2010 r., wzrost o 1 tytuł za dzień) co daje 43% wzrostu;
 • 622 czasopism zapewnia wolny dostęp (169 więcej niż rok temu) co daje 37% wzrostu;
 • 532 czasopism zapewnić OA do wszystkich artykułów (136 więcej niż rok temu) co daje 34% wzrostu.

PubMedCentral – artykuły

 • 3,2 mln artykułów (314.422 dodano w 2010) co daje11% wzrostu;
 • 4464 artykuły swobodnie dostępne finansowane przez CIHR – Canadian Institutes of Health Research (nowe dane);
 • 27572 artykuły swobodnie dostępne finansowane przez Wellcome Trust (nowe dane).

OpenDOAR (weryfikacja listy repozytoriów)

 • 1817 repozytoriów (259 dodano w 2010 r., wzrost o 1 dziennie) do daje 17% wzrostu.

Registry of Open Access Repositories (ROAR)

 • 2090 repozytoriów (533 dodane w 2010 r., wzrost o 2 repozytoriów za dzień) do daje 34% wzrostu.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

 • 25.500.000 dokumentów (3500000 dodano w 2010 r., wzrost o 10.000 na dzień) co daje 16% wzrostu;
 • 1727 dostawców treści (323 dodane w 2010 r., wzrost o 1 stron dziennie) co daje 23% wzrostu.

Scientific Commons

 • 38.000.000 publikacji (6.000.000 dodał w 2010 r., wzrost o 16.000 na dzień) co daje 19% wzrostu;
 • 1269 repozytoriów (111 dodane w 2010) co daje 10% wzrostu.

arXiv: 650.000 tysięcy dokumentów (70.092 dodano w 2010 r., wzrost około 200 dziennie) co daje 12% wzrostu.

RePEc: 860.000 pełne teksty dostępne onlinet (160.000 dodano w 2010 r., wzrost ponad 400 dziennie) do daje 23% wzrostu.

E-LIS: 11.420 dokumentów (1308 dodano w 2010 roku, tempo wzrostu 3,5 dokumentów na dzień) wzrost o 13%.

Mendeley: 56.000.000 rekordów metadanych; 297.189 artykułów swobodnie dostępnych (nowe dane).

Polityki Open Access

Wydziałowe: 29 (11 dodano w 2010) 61% wzrostu;

Fundacji: 46 (4 dodano w 2010 r.) 10% wzrostu;

Instytucjonalne: 111 (36 dodano w 2010 r.) 41% wzrostu;

Multi-instytucjonalne: 1 (dodano w 2010);

Thesis: 74 (35 dodano w 2010) 90% wzrostu;

Razem: 261 (83 dodano w 2010 r.) 47% wzrostu;

Proponowane zobowiązania: 20 (wzrost o 5 od 2010 r.) 33% wzrostu.

Open Data Policies: 14 (nowy dane)

Highwire Publishing platform (HighWire Press)

 • 2100000 darmowe artykuły (161030 dodane w 2010) 8% wzrost;
 • 47 stron całkowicie za darmo (1 dodaje się w 2010 r.) 2% wzrostu;
 • 284 stron z darmowymi numery archiwalne (1 dodaje się w 2010 roku) mniej niż 1% wzrostu.

Heather Morrison

The Imaginary Journal of Poetic Economics, Kanada

30 Grudzień 2010

Przekład Bożena Bednarek-Michalska,  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 01.01.2011