plen

Reforma szkoły przez otwarte zasoby edukacyjne

W portalu edunews.pl Marcin Polak opublikował dziś ciekawą opinię na temat kondycji i przyszłości polskiej szkoły.

Redaktor stawia pytanie Czy nie za wolno i nie za rzadko „reformujemy“ szkolnictwo? Czy reforma szkoły nie powinna być procesem permanentnym i wielowątkowym? Na poparcie przytacza przykład niedawnej reformy podstawy programowej, trwającej ponad 10 lat. W tym czasie przeprowadzono tylko częściową przebudowę systemu, która nadal nie rozwiązuje większości problemów w polskiej szkole. Szybkość zmian zachodzących w systemie edukacji nie ma przełożenia na dynamizm rozwoju społeczeństwa, a zwłaszcza stylu życia młodych ludzi i sposobu w jaki zdobywają wiedzę. Polak sugeruje, aby następną reformę szkoły zacząć nie od góry, ale od dołu, przez otwarte zasoby edukacyjne.

Polak stawia kolejne pytania: jak wyglądałaby dziś polska szkoła, gdyby nie było przy niej wspierających ją w edukacji dzieci i młodzieży organizacji pozarządowych? Co byśmy mieli w szkołach, gdyby nie działalność wydawców edukacyjnych, gdyby zabrakło wprowadzanych przez nich do szkół coraz ciekawszych i bardziej multimedialnych treści edukacyjnych?

Odpowiedzi na te pytania i pytanie tytułowe Kto może unowocześnić nauczanie w szkole? znaleźć można w tekście artykułu. Polecam lekturze.