plen

Można robić zdjęcia w muzeach

Jak donosi Gazeta Wyborcza sąd uznał, że eksponaty muzealne wystawione w muzeach na widok publiczny można fotografować bez wnoszenia dodatkowych opłat i uzyskania pisemnej zgody dyrektora. Opinią sądu punkt regulaminu wprowadzający opłatę i wymóg zgody od dyrektora jest sprzeczny z prawem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał treść tego zapisu regulaminu do rejestru klauzul zakazanych. Krótko mówiąc, jeśli muzeum nie zakazuje fotografowania w ogóle to nie może pobierać opłat za fotografowanie obiektów, które są publicznie wystawiane i nie może też stawiać wymogu uzyskiwania formalnej akceptacji na wykonywanie zdjęć czy składania deklaracji przez zwiedzającego, że wykonane zdjęcia zostaną wykorzystane tylko do celów osobistych.

):

We are sorry, but this post has no English version. You can browse all our translated posts via category In English or go to Google Translate to read this particular post in English (but please note: this is automatic unprofessional translation).

Decyzja sądu w kontekście otwartej edukacji otwiera koleje furtki na drodze tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych. Zdjęcia mogą być otwartym zasobem samym w sobie, mogą być świetnym uzupełnieniem dla treści otwartych podręczników. Wreszcie wykonanie zdjęcia obiektów muzealnych przez uczniów i nauczycieli może doprowadzić do nowych form uczenie się przez działanie poza murami szkoły. Takie podejście od dawna promuje już Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym eksponaty można nie tylko fotografować, ale dotykać.

Pomimo decyzji sądu nie ma jednak jasności czy muzeum nie może wprowadzić totalnego zakazu fotografowania (zgoda tylko dla określonych celów i za opłatą). Jeśli takie rozwiązanie znalazłoby zastosowanie na szeroką skalę muzealnictwa polskiego z pewnością nie byłoby korzystne dla żadnej ze stron.