plen

Umowy licencyjne

Aby móc korzystać z licencji CC wystarczy dokonać wyboru odpowiedniej licencji i wyraźnie oznaczyć, że dany utwór jest udostępniany na tej licencji. Creative Commons nie prowadzi żadnej rejestracji dzieł udostępnianych na warunkach CC, nie pobiera również opłat za korzystanie z tekstów licencji.

Publikowanie utworów na licencjach CC nie wymaga rejestrowania się gdziekolwiek, ani podpisywania jakichkolwiek dokumentów. Podpisanie umowy jest jednak często zalecane w celach dowodowych lub nawet wymagane przez rozmaite podmioty zajmujące się publikowaniem utworów, jak osoby prowadzące portale internetowe, wydawcy itp. (takie podmioty muszą dysponować stosownymi dokumentami stanowiącymi podstawę nabycia licencji, wypłacenia wynagrodzenia itd.).

Jest wiele sposobów na zawieranie tego typu umów. W najprostszym wariancie strony mogą po prostu podpisać dokument zawierający krótkie oświadczenie, że twórca udziela wskazanemu licencjobiorcy licencji na postanowienia wskazanej licencji CC (wydruk pełnego tekstu licencji może stanowić załącznik do takiego dokumentu). W tym wariancie, bez dodatkowych postanowień umowy twórca nie będzie miał podstaw do uzyskania wynagrodzenia za udzielenie licencji, gdyż licencje CC są udzielane nieodpłatnie.

Może też dojść do udzielenia przez twórcę licencji w umowie o dzieło, na podstawie której wydawca zamawia stworzenie utworu. Licencja taka może wprost określać, że stosuje się postanowienia wskazanej licencji CC. Twórca może wtedy uzyskać wynagrodzenie za wykonanie dzieła, a sama licencja na to dzieło zostanie udzielona nieodpłatnie.

Można również udzielić licencji o indywidualnie wynegocjowanych postanowieniach, na podstawie której wydawca uzyska za wynagrodzeniem prawo m.in. do udzielania zgodnych z CC sublicencji odbiorcom utworu (np. użytkownikom portalu). W interesie twórcy, który chce aby jego utwory były dostępne na licencjach CC, leży aby wydawca był jednocześnie zobowiązany do udzielania sublicencji zgodnych z CC. Przygotowaliśmy przykładowy wzór takiej umowy dla osób, które chciałyby się zorientować w jaki sposób można uregulować te kwestie. Należy jednak pamiętać, że ten wzór nie musi pasować do każdej sytuacji. Kwestie te można uregulować zależnie od potrzeb konkretnych stron.

Wzór umowy dostępny jest w formacie odtrtf oraz na stronie o Nas – Dokumenty KOED-u.