plen

Brazylia: Konferencja 'Open Education and OER'

Dziś i jutro (29-30.10) w Sao Paulo odbywa się konferencja „Open Education and Open Educational Resources: Challenges and Perspectives” poświęcona rozwojowi idei otwartych zasobów edukacyjnych w Brazylii.

Konferencja to etap kończący OER Brazil Project finansowanego przez Open Society Institute. Ma na celu rozpowszechnienie jego wyników. Organizatorzy chcą, aby rozpoczęta podczas konferencji dyskusja, była punktem startowym dla szerszej debaty nad stanem i ciągłym rozwojem OER w Brazylii, jak i polu międzynarodowym.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Richard Baraniuk, który gościł w Warszawie na konferencji KOED ‚Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce‚ czy Carolina Rossini (autorka Green Paper będącego częścią Brazilian Project on Open Educational Resources). Po analizie programu, warto zwrócić uwagę na panel 2, gdzie w zostały zebrane narodowe i międzynarodowe projekty OER (Holandia, Brazylia, USA) oraz panel 3, podczas którego uczestnicy będą mieć okazję przyjrzeć się wybranym przykładom wdrażania otwartych podręczników.

Na blogu beespace.net zostanie umieszczony link do publikacji C. Rossini ‚Green Paper’. Jeśli Koalicji uda się dotrzeć do wystąpień reszty prelegentów, napiszemy o tym na blogu.

Brazylijski projekt OER został zrealizowany jako jeden z pierwszych. Jego założeniem była diagnoza stanu OER w Brazylii oraz próba zrozumienia czy i na ile edukacyjna polityka wspiera rozwój otwartych zasobów edukacyjnych. Zanalizowano również sposoby finansowania podręczników ze środków publicznych. Podejmowane działania miały na celu opracowanie rekomendacji dla polityki rozwoju OER na terenie Brazylii.

Jednym z działań w ramach projektu było opracowanie zestawu narzędzi/przewodników, OER Brazilian Toolkit, które pomogą rozpowszechnić i promować OER. Zestaw narzędzi ma przede wszystkim uporządkować koncepcje OER, dostarczyć przykładów dobrych strategii, narzędzi i modeli biznesowych opracowanych na potrzeby otwartych zasobów.

Partnerzy projektu dążą do powołania grupy pracującej nad propozycją rozwiązań OER dla Brazylii, która ma być gotowa przed National Conference on Education w 2010 roku.