plen

Autorzy w domenie publicznej w 2010 r.

Ani się obejrzymy, a kolejny rok będzie za nami. W świetle prawa autorskiego oznacza to, że twórczość autorów, którzy zmarli w 1939 roku, w 2010 roku przejdzie do domeny publicznej. Po 70 latach od śmierci wygasną autorskie prawa majątkowe do twórczość ponad 600 autorów polskich i zagranicznych. Ich dzieła mogą być dowolnie i bez przeszkód wystawiane na scenie, wydawane drukiem, adaptowane na wiele innych sposobów w zależności od wizji twórcy i oczywiście zdigitalizowane i upublicznione w Internecie.

Wśród polskich i zagranicznych autorów w tym roku znaleźli się na przykład Stanisław Ignacy Witkiewicz, Roman Dmowski, Alfons Mucha czy Zbigniew Pazdro.

Lista oparta jest o Kartotekę Haseł Wzorcowych tworzoną przez Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT (NUKAT) działający przy Uniwersytecie Warszawskim, który napełnia kilkanaście bibliotek z całej Polski.

UWAGA! Lista nie jest pełna, ponieważ nazwiska autorów wchodzą do kartoteki w miarę katalogowania książek i napełniania nimi bazy NUKAT – czyli nieustannie. Ale te nazwiska, które były w bazie we wrześniu 2009 a mogą pomóc bibliotekarzom cyfrowym stwierdzić, który utwór wchodzi do domeny publicznej i kiedy, publikujemy za wiedzą kierownictwa NUKAT.

Lista opracowana została dzięki pomocy dr Wojciecha Sachwanowicza i Bożeny Bednarek-Michalskiej z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu we wrześniu 2009 roku dla potrzeb polskich bibliotek cyfrowych, europejskiego projektu Communia oraz KOED.

Lista autorów w domenie publicznej w 2010 [ODT] (Wytłuszczone nazwiska to twórcy polscy).