plen

Prezentacje z konferencji "Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce"

Poniżej publikujemy prezentacje z wystąpień Richarda Baraniuka, Susan d’Antoni, Marka Niezgódki, Alka Tarkowskiego i Tomasza Ganicza. Udostępniamy również tłumaczenia tekstów wystąpień Richarda Baraniuka i Susan d’Antoni. Wszystkie materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.