plen

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska rozpoczyna realizację projektu Otwarte zabytki. Jego celem jest ułatwienie obywatelom dostępu do wiedzy o polskich zabytkach i zaangażowanie w działania na rzecz ich ochrony oraz wspieranie budowę obywatelskiego zasobu wiedzy o zabytkach. Projekt zainspirowany został ubiegłoroczną edycją konkursu fotograficznego „Wiki lubi zabytki” (odbywającego się również w tym roku), organizowanego przez Wikimedia Polska, którego Centrum Cyfrowe było partnerem, a Narodowy Instytut Dziedzictwa patronem. […]

Read More

Domena publiczna to ogół twórczości, która z różnych powodów nie jest w ogóle objęta niczyimi prawami autorskimi, lub które autorzy zdecydowali się udostępniać całkowicie bezpłatnie i bez żadnych warunków. W polskim prawie autorskim pojęcie to formalnie rzecz biorąc nie występuje, gdyż nie istnieje prawna możliwość całkowitej rezygnacji ze swoich własnych praw autorskich. Niemniej pojęcie to jest stosowane popularnie do dzieł, w stosunku do których wygasły prawa autorskie, gdyż ich twórcy zmarli 70 lat temu […]

Read More