plen

Wzory umów

Instytucje, które chcą udostępniać utwory na wolnych licencjach, muszą nie tylko dokonać wyboru odpowiedniej licencji, ale także zadbać o odpowiednie pozyskanie praw od autorów.

Publikowanie utworów na wolnych licencjach nie wymaga rejestrowania się gdziekolwiek, ani podpisywania jakichkolwiek dokumentów. Podpisanie umowy jest jednak zalecane w celach dowodowych lub nawet wymagane przez rozmaite podmioty zajmujące się publikowaniem utworów, jak osoby prowadzące portale internetowe, wydawcy itp. (takie podmioty muszą dysponować stosownymi dokumentami stanowiącymi podstawę nabycia licencji, wypłacenia wynagrodzenia itd.).

Dlatego opracowaliśmy wzory umów dla instytucji i autorów do pobrania. Jest wiele sposobów na zawieranie tego typu umów, stąd kilka wzorów oraz szczegółowa instrukcja ich wykorzystania w różnych wariantach.

 

Szczegółowa instrukcja korzystania ze wzorów umów (ODT)

Najpopularniejsze wolne licencje zostały stworzone przez niekomercyjną instytucję Creative Commons. CC nie prowadzi żadnej rejestracji dzieł udostępnianych na tych licencjach, nie pobiera również opłat za korzystanie z tekstów licencji.

Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC BY) pozwala każdemu na dowolne wykorzystywanie utworu, także w zamkniętych modelach dystrybucji. Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na Tych Samych Warunkach (CC BY-SA) pozwala każdemu na dowolne wykorzystywanie utworu, ale zobowiązuje do otwartej publikacji nie tylko utworu oryginalnego, ale także wszystkich utworów stworzonych na jego podstawie.

 

WZORY UMÓW O ODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE PRAW (użyj ich, jeśli autor pobiera wynagrodzenie)

Licencja – autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody instytucji na wykorzystanie dzieła

  • Licencja odpłatna CC BY (ODT)
  • Licencja odpłatna CC BY SA  (ODT)

Przeniesienie praw – instytucja przejmuje prawa majątkowe twórcy zobowiązując się do udostępniania ich na wolnej licencji

  • Przeniesienie odpłatne CC BY (ODT)
  • Przeniesienie odpłatne CC BY SA (ODT)

 

WZORY UMÓW O NIEODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE PRAW (użyj ich, jeśli autor nie pobiera wynagrodzenia)

Licencja (autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody instytucji na wykorzystanie dzieła)

  • Licencja nieodpłatna CC BY (ODT)
  • Licencja nieodpłatna CC BY dla osób w wieku 13-18 lat (ODT)
  • Licencja nieodpłatna CC BY SA (ODT)

Przeniesienie praw (instytucja przejmuje prawa majątkowe twórcy zobowiązując się do udostępniania ich na wolnej licencji)

  • Przeniesienie nieodpłatne CC BY (ODT)
  • Przeniesienie nieodpłatne CC BY SA (ODT)