plen

Prawa uczelni do prac pracownikow naukowych – analiza

W ramach Koalicji została opracowana analiza praw uczelni do prac pracowników naukowych. Na blogu publikujemy wyciąg z najważniejszych zapisów analizy, opracowany przez Tomasza Ganicza ze Stowarzyszania Wikimedia Polska.

1. STOSUNEK PRACY: Jeśli chodzi o utwory wykonywane w ramach obowiązków pracowniczych (czytaj – robione przez etatowych i kontraktowych pracowników uczelni):

a)  Uczelnie, w odróżnieniu od innych pracodawców nie mają z automatu art. 12 majątkowego autorskiego prawa do utworów pracowniczych ponieważ art 14. jako „lex-specialis”, wyłącza jego działanie.

b) O ile umowa o pracę nie stanowi inaczej z art. 14 wynika natomiast, że uczelnie mają tylko prawo pierwodruku, ale tylko przez pierwsze 2 lata i to pod warunkiem, że podpiszą z autorem stosowną umowę do 6 miesięcy od dostarczenia utworu.

c) Ponadto autor musi wyrazić zgodę na samą, pierwszą publikację i należy mu się za tę publikację stosowne wynagrodzenie (niezależnie od normalnej pensji). Czyli jeśli uczelnia nie podpisze umowy przez 6 miesięcy to majątkowe prawa wracają w całości do autora i trzeba go szukać, żeby jego pracę umieścić w np: repozytoriach cyfrowych dostępnych przez internet, w rodzaju Open-AGH.
Natomiast jeśli umowa dotycząca publikacji utworu jest, no ona będzie działała i wszystko zależy od tego co w niej jest.

d) Art. 14 ma jednak na początku klauzulę „Jeżeli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej,”, czyli jak w umowie o pracę są klauzule przekazujące prawa majątkowe na uczelnię to wyłącza to działanie tego punktu.

2. Jeśli chodzi o utwory wykonywane POZA ETATEM (w ramach konkursu, umów o dzieło itd)

obowiązują tu ogólne zasady, takie jak każdego – czyli kłania się cały rozdział 5. prawa autorskiego. Podpisywane umowy muszą być z nim zgodne i ogólnie działa to co w nich jest zapisane.

3. Prawa uczelnia do PRAC DYPLOMOWYCH STUDENTÓW

Jeśli chodzi o prace dyplomowe studentów – prawa majątkowe i osobiste ma student, ale uczelnia ma prawo do pierwszej publikacji przez 6 miesięcy od obrony, zaś studentowi należy się za tę ewentualną publikację „wymuszoną”  zapłata na ogólnych zasadach. Oczywiście uczelnia może podpisać ze studentem umowę prawno-autorską na ogólnych zasadach, jak z każdym.

Całość do pobrania w formacie ODT.