plen

Analiza nt utworów osieroconych

W ramach naszych koalicyjnych działań została przygotowana analiza sytuacji prawnej utworów osieroconych. Zjawisko utworów osieroconych to przykład takiego ograniczenia, które w ostatnim czasie spotyka się ze szczególnym zainteresowaniem. Owocuje to między innymi różnymi propozycjami rozwiązania wynikających z niego problemów. Analiza opracowana przez dr Krzysztofa Siewicza stanowi głos w dyskusji na temat poszukiwania prawidłowego rozwiązania problemu utworów osieroconych.

W tekście m.in.

  • Istota zjawiska utworów osieroconych
  • Problemy wynikające ze zjawiska utworów osieroconych oraz ich źródła
  • Aktualne i projektowane regulacje zjawiska utworów osieroconych (polskie praw autorskie, projekt dyrektywy, projekt ustawy Kongresu Stanów Zjednoczonych)
  • propozycje rozwiązania problemu dzieł osieroconych (założenia, kluczowe elementy)

Zapraszamy do lektury.

Analiza do pobrania w formacie ODT.