plen

Stanowisko Koalicji ws Programu MKiDN – Czasopisma

MKiDN przedstawiło do konsultacji nowy regulamin priorytetu 5 – Czasopisma programu MKiDN. Koalicja zajęła oficjalne stanowisko w tej sprawie wysłane w dniu dzisiejszym do MKiDN. Poniżej zamieszczamy jego treść.

„Uważamy, że przy ocenie wartości społecznej należy usunąć punkt VI B d: „Przedstawienie oświadczenie o udostępnianiu w Internecie przez okres przynajmniej 24 miesięcy każdego numeru pisma objętego dotacją z chwilą ukazania się kolejnego numeru w jakości umożliwiającej odczytanie (możliwe jest wprowadzenie obowiązku logowania, uniemożliwienie ściągnięcia plików) na stronie wskazanej przez Operatora Priorytetu a także na własnej stronie” i zamiast tego wprowadzić zobowiązanie dla beneficjenta, zmieniając brzmienie punktu VIII 6, który nakazywałby uwolnienie czasopisma na wolnych licencjach po 12 miesiącach na stronach pisma, a także w Repozytorium BN, ale bez konieczności logowania się (na dzisiaj „publikacje w repozytorium są chronione prawem autorskim i dostępne wyłącznie w czytelniach Biblioteki Narodowej” – zob. https://depozyt.bn.org.pl/jspui/„).

Udostępnienie tego typu jest praktykowane w świecie nauki: „Articles will become accessible after an embargo period of 6 or 12 months” –  zob. PILOT VII Programu Ramowego: http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1294&lang=1

Obecnie niektóre polskie pisma, które dotąd korzystały z dotacji MKiDN, umieszczane są w płatnej bazie Central and Eastern European Online Library – zob. http://www.ceeol.com/ Należy dążyć do tego, aby jak najwięcej dzieł dotowanych przez podatnika było dla niego dostępnych bez jakichkolwiek barier.”