plen

Odpowiedź Koalicji na ankietę MKiDN na temat zasad ochrony praw autorskich

18 lutego 2011 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprosiło do ponownych konsultacji społecznych dotyczących Sprawozdania z wdrożenia w Polsce dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Ponieważ Sprawozdanie obejmowało krótki okres działania (czerwiec 2007 do grudnia 2008), w pierwszych konsultacjach podkreślono brak istotnych doświadczeń związanych z tymi regulacjami, co utrudniło ich ocenę. MKiDN liczy, że ponowne konsultacje, po okresie dwóch lat,  pozwolą na zebranie nowych uwag od adresatów konsultacji. Ministerstwo opracowało w tym celu kwestionariusz dotyczący różnych praw własności intelektualnej.

Koalicja włączyła się w konsultacje. Opinię KOEDu zamieszczamy na blogu w PDFie.

Do wglądu także zaproszenie MKiDN do konsultacji wraz z kwestionariuszem oraz raport z poprzednich konsultacji nt wdrożenia dyrektywy (2009 r.)