plen

Konferencja Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce w Sejmie


Sala Kolumnowa w czasie obrad
Koalicja Otwartej Edukacji zorganizowała konferencję pt. „Otwarte
zasoby edukacyjne w Polsce”, która odbyła się pod patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego.

Konferencja odbyła się w czwartek, 23 kwietnia w godzinach 12.00- 16.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP (Warszawa, Ul. Wiejska 4/6/8) po angielsku i polsku (zapewniono tłumaczenie symultaniczne). Celem konferencji było przybliżenie modelu otwartej edukacji oraz otwartych materiałów edukacyjnych, stosowanych na wszystkich szczeblach nauczania. W jej ramach zostały zaprezentowane dotychczasowe osiągnięcia w zakresie budowania takich zasobów oraz przedstawione wyzwania i założenia polityki wspierającej otwartą edukację.

Organizatorami konferencji były instytucje członkowskie Koalicji Otwartej Edukacji (KOED): Fundacja Nowoczesna Polska, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

Poseł Tyszkiewicz prezentuje tornister swojej córki W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, w tym kilku posłów z marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim na czele, Pani Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wszyscy zainteresowani tematem: bibliotekarze, archiwiści, nauczyciele, studenci, dziennikarze.
W obradach wzięli udział goście zagraniczni, którzy przybliżali nam rozwój zasobów otwartych na świecie. Debata była ciekawa a w kuluarach wyrażano nadzieję, że będzie ona powtarzana co jakiś czas tak, by idea ta na dobre zagościła w naszym kraju.


Przedstawiciele KOED i goście zagraniczni

Zobacz zapis video z konferencji…

(Jeśli nie masz programu do oglądania filmów w formacie ogv pobierz bezpłatny i dostępny na wolnej licencji program VLC media player)