plen

Bibliografia polska Stanisława Lema: 1945-2000 – online jesienią na wolnych licencjach

Stowarzyszenie EBIB pozyskało w tym roku grant (z Narodowego Centrum Kultury) na upowszechnienie w Internecie na wolnych licencjach „Bibliografii polskiej Stanisława Lema: 1945-2000” opracowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1990-2003 przez członkinię Stowarzyszenia – a także wieloletnią redaktorkę czasopisma Biuletyn EBIB oraz serwisów EBIB – Bożenę Bednarek-Michalską. Autorka jest także założycielką i działaczką Koalicji Otwartej Edukacji, dla której uwalnianie prac naukowych do Internetu jest priorytetowe.
Więcej informacji o przyznaniu grantu pod adresem: https://uwolnijnauke.pl/archiwa/3599