plen

Broszura: Prawo autorskie w edukacji – jak unikać naruszeń?

Kto może korzystać z dozwolonego użytku edukacyjnego? Na czym polega cel edukacyjny? Czy w sieci istnieją egzemplarze? Jak i kiedy działa prawo cytatu?

Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w zaktualizowanej wersji broszury wydanej po raz pierwszy w 2015 roku Prawo autorskie w edukacji: jak unikać naruszeń omawia najważniejsze elementy tzw. dozwolonego użytku edukacyjnego, tj. przepisów regulujących korzystanie z chronionych utworów w działalności edukacyjnej.

Broszura uwzględnia stan prawny na 2016 rok. Dr Krzysztof Siewicz w przystępny sposób interpretuje zapisy art. 27, 28  i 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

Wyjaśnia na czym polega dozwolony użytek edukacyjny, z jakimi swobodami i ograniczeniami się wiąże.

Broszura do pobranie w formacie PDF, ePUBTXT.