plen

List KOED do MEN ws e-podręczników

Z zadowoleniem przyjmujemy wiadomość, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje kontynuację programu tworzenia e-podręczników. To ważny krok w kierunku obniżania kosztów, jakie ponoszą rodzice uczniów i tym samym upowszechniania dostępu wszystkich dzieci i młodzieży do wiedzy, niezależnie od zróżnicowanej sytuacji materialnej rodzin i ich kapitału kulturowego.

W związku z planami MEN wobec e-podręczników, wysłaliśmy do resortu edukacji list, w którym podkreśliliśmy, że kontynuacja programu stwarza znakomitą okazję do włączenia rozwiązań, które są kluczowe zarówno dla podniesienia jakości e-podręczników, jak i racjonalnego wydatkowania środków publicznych. Do takich rozwiązań należą:

  • oparcie e-podręczników na otwartych i dostępnych zasobach edukacyjnych,
  • wykorzystanie w tworzeniu treści e-podręczników materiałów publikowanych na wolnych licencjach
  • udostępnienie e-podręczników na wolnych licencjach i w otwartych formatach.

Koalicja Otwartej Edukacji zwraca się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z apelem o włączenie wymienionych wyżej standardów otwartości i dostępności do kolejnego etapu tworzenia e-podręczników. Jednocześnie deklarujemy gotowość spotkania i merytorycznego wsparcia w zakresie wprowadzania standardów dostępności zasobów edukacyjnych, w tym także w procesie konceptualizacji i tworzenia e-podręczników.

Pełna treść listu do pobrania w ODT lub PDF.