plen

Głos KOED ws podręcznika MEN dla trzecioklasistów

Do 9 lutego Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadziło konsultacje społeczne darmowego podręcznika dla trzecioklasistów „Nasza szkoła”. Dotychczas ukazały się dwie części pierwszej odsłony podręcznika do edukacji zintegrowanej oraz pierwsza część podręcznika do matematyki. KOED już raz interweniował w sprawie otwartości obu podręczników, zbierając 225 podpisów pod petycją do MEN, w której zwróciliśmy się do Minister o zapewnienie pełnej otwartości rządowego podręcznika i pisząc stanowisko, w którym sygnowaliśmy niepełną realizację postulatu otwartości podręcznika i licencjonowania jego elementów na wolnej licencji Creative Commons.

Dlatego w prowadzonych przez MEN konsultacjach 3. części e-podręcznika nie mogło zabraknąć naszego głosu. W wysłanym 8 lutego liście do resortu edukacji, zwracamy uwagę na obecne w podręczniku ograniczenia prawno-autorskie. Konsultowane aktulnie części podręcznika „Nasza Szkoła” nie spełniają oczekiwanych standardów otwartości i dostępności. Zamknięte treści zawiera 18% stron podręcznika do matematyki, 29% stron części 1A i 25% stron części 1B. Problematyczne są także ograniczenia w dostępności podręczników dla osób z niepełnosprawnościami.

Naszym zdaniem:

  1. Darmowe podręczniki powinny wykorzystywać w pełni otwarte zasoby edukacyjne, dostępne na wolnych licencjach, a wyjątki od tej zasady powinny być stosowane wyłącznie wtedy, gdy dany zasób jest niezastępowalny (np. jest to współczesny utwór literacki).
  2. Udostępnianie podręczników powinno obejmować również publikację ich w otwartych formatach, umożliwiających wykorzystanie lub dostosowanie ich do możliwości wykorzystania przez osoby z różnymi formami niepełnosprawności. Aktualnie zastosowanie udostępnienia ich wyłącznie w formacie PDF tego nie gwarantuje.

Koalicja Otwartej Edukacji apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zastąpienie chronionych prawem autorskim zasobów wykorzystanym w konsultowanej części darmowego podręcznika (oraz poprzednich części darmowych podręczników) zasobami w pełni otwartymi, dostępnymi na wolnych licencjach. Prosimy także, aby wszystkie zasoby należące do domeny publicznej były oznaczone jako możliwe do wykorzystania bez ograniczeń prawno-autorskich.

Jednocześnie deklarujemy gotowość spotkania i merytorycznego wsparcia w zakresie wprowadzania standardów otwartości i dostępności zasobów edukacyjnych.

Pełna treść stanowiska KOED do pobrania w pliku ODT lub PDF.