plen

Stanowisko KOED ws planu wdrożenia otwartego dostępu w Polsce

openaccesslogo_maleKoalicja Otwartej Edukacji w pełni popiera “Plan wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce” opublikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako dokument wyjściowy do dyskusji nad wdrożeniem polityki otwartości względem treści naukowych w Polsce.  Plan przedstawia niezbędny, a dotychczas niezrealizowany element reformy systemu nauki w Polsce. W 2010 roku opublikowaliśmy “Rekomendacje otwartości dla świata nauki”, postulując otwarty dostęp do wyników badań finansowanych ze środków publicznych, w których sygnowaliśmy potrzebne obszary zmian. W odniesieniu do Planu za szczególnie istotne uważamy wdrożenie tzw. “otwartego dostępu libre” zakładającego gwarancje otwartości treści naukowych i praw użytkowników do ich wykorzystania.

W odpowiedni na konsultacje środowiskowe Planu ogłoszone przez MNiSW Koalicja Otwartej Edukacji wysłała uwagi, gdzie wskazujemy przede wszystkim miejsca, w których Plan należy doprecyzować, ponieważ wiele założeń ma charakter ogólnybrak jasności, jakimi narzędziami zostaną wdrożone jego poszczególne elementy. W dokumencie zabrakło zwłaszcza próby oszacowania kosztów reformy. Postulujemy priorytetyzację działań, co pozwoli na stopniową i efektywną realizację Planu w zależności od dostępnych środków finansowych.

Rekomendujemy również dokonanie bardziej szczegółowej analizy istniejącej infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej w celu jej wykorzystania podczas prac nad docelowymi rozwiązaniami.

Zgadzamy się z przyjętym w Planie założeniem, że jego pełne wdrożenie wymaga zmian ustawowych. Z uwagi na tempo prac legislacyjnych szansą na szybsze wprowadzenie niektórych rozwiązań może być Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

W odpowiedzi Ministerstwo poinformowało nas, że otrzymało ponad 20 obszernych, szczegółowych i wnikliwych uwag i komentarzy, które zostaną uwzględnione podczas sporządzania drugiej wersji Planu. Zostanie ona przedstawiona przed konferencją konsultacyjną planowaną na przełom listopada i grudnia.

Szczegółowe uwagi Koalicji Otwartej Edukacji do poszczególnych części planu zamieszczamy do pobrania w pliku ODT

Stanowisko przygotował zespół roboczy w składzie: Bożena Bednarek-Michalska, Tomasz Ganicz, Klaudia Grabowska, Jacek Maj, Ewa Rozkosz, Małgorzata Rychlik, Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Alek Tarkowski.